Home

Eerste schooldag!

27/08/2020
De vakantie is voorbij. Vandaag trekken 6.131 jonge bewoners opnieuw naar school.

In de opvangcentra van Fedasil en zijn partners verblijven 27.700 verzoekers om internationale bescherming. Onder hen ook 6.131 kinderen en jongeren vandaag terug naar school gaan.

Net zoals alle minderjarigen in België, zijn kinderen die in een opvangcentrum wonen (zowel kinderen uit families als niet-begeleide minderjarigen (NBMV), leerplichtig. Meestal gaan zij naar school in de buurt van het centrum. De keuze van de school gebeurt in overleg met de ouders. Indien mogelijk gaan de kinderen eerst naar een onthaalklas, waar hun talenkennis en studieniveau getest wordt en ze aangepaste lessen volgen. Nadien volgen ze samen met de andere kinderen les in een gewone klas.

Zo’n 2.947 jongeren volgen dit schooljaar les in het secundair onderwijs. 1.966 kinderen komen terecht in het basisonderwijs en 1.218 leerlingen trekken naar de kleuterschool.

Eerste stappen naar integratie

Schoolgaan biedt de jonge verzoekers een eerste kans om Nederlands of Frans te leren en in contact te komen met leeftijdsgenoten. Naar school gaan is niet enkel belangrijk voor jongeren: het draagt ook bij tot de sociale integratie van hun ouders. Toch kunnen niet alle ouders hun kinderen ondersteunen in hun schoolloopbaan. Na de schooluren kunnen de schoolkinderen daarom rekenen op de steun van tientallen vrijwilligers, die na school huiswerkbegeleiding in de centra geven.

Corona

Dit jaar ziet dat er door de coronamaatregelen natuurlijk een beetje anders uit. Voor de jonge bewoners uit het opvangnetwerk gelden dezelfde maatregelen als voor de andere bewoners van België. Zij starten vandaag dus allemaal onder ‘code geel’, wat betekent ze vijf dagen per week naar school kunnen gaan. Op plaatsen waar er veel besmettingen zijn, kan het lokale niveau beslissen om van kleurencode te veranderen.

Indien het lokale niveau deze kleurencode bijstelt naar oranje of rood en jongeren terug vanop afstand onderwijs moeten volgen, stellen de scholen en de opvangcentra alles in het werk om dit mogelijk te maken. Zo kunnen er tijdelijk lokalen worden ingericht om daar les te volgen en worden er laptops en computers ter beschikking gesteld voor zij die dat nodig hebben.