Home

Dag tegen holebifobie en transfobie

17/05/2021
Op 17 mei, de internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie brengt Fedasil de kwetsbare situatie van LGBTQI+ asielzoekers onder de aandacht. De opvangcentra en hoofdzetel hangen daarom de regenboogvlag uit.

Holebi of transgender zijn, kan een asielzoeker kwetsbaarder maken in de opvang. Wie op de vlucht slaat, kan  zelfs in een veilig land als België nog met discriminatie te maken krijgen.

Iedereen moet vrij zijn om voor zijn/haar/hun geaardheid uit te komen. Fedasil hecht dan ook grote waarde aan openheid en respect voor seksuele  en genderdiversiteit, zowel ten aanzien van ons personeel als voor alle asielzoekers die in ons opvangnetwerk verblijven. Om dit standpunt duidelijk te maken, hing Fedasil aan de hoofdzetel en opvangcentra de regenboogvlag buiten.

Opleidingen en sensibilisering

Medewerkers van de opvangcentra en partnerorganisaties zoals Arc-en-Ciel, çavaria en Rainbow House proberen seksuele oriëntatie en genderidentiteit uit de taboesfeer te halen en LGBTQI+ asielzoekers een veilige leefomgeving te bieden.

Fedasil financierde om die reden de afgelopen jaren verschillende projecten die hierop inzetten, waaronder het Safe Havensproject met çavaria en het project InQlusion met Rainbow House. Dankzij deze projecten werden er opleidingen georganiseerd voor zowel bewoners als medewerkers van Fedasil met een bijzondere aandacht voor de interculturele en migratiecontext.

Zowel bij bewoners als de medewerkers van Fedasil is er nood aan sensibilisering en opleiding. Daarom blijft Fedasil een groot belang hechten aan regelmatig contact tussen de opvangpartners en de verschillende koepelorganisaties om samen met hen te blijven inzetten op sensibilisering en opleidingen rond deze thematiek.