Accueil

Actualités du centre

05.01.2006
Parallel met de hervorming van de asielprocedure, keurde de Ministerraad op 23 december het voorontwerp van wet over de opvang...
04.01.2006
Waar wonen de asielzoekers? Hoe integreren de opvangcentra zich in hun gemeente? Hoe zit het met de minderjarigen? Een antwoord...
03.01.2006
Où sont logés les demandeurs d'asile? Et les mineurs d'âge ? Comment s'intègrent les centres d'accueil dans...
20.12.2005
Een asielzoeker uitnodigen voor een kerstdiner? In de provincie Limburg kan het. De krant Het Belang van Limburg zoekt er...
20.12.2005
Inviter un demandeur d'asile le soir de No
22.11.2005
Het nieuwe tv-programma SAM zet mee zijn schouders onder het peter en meter project voor jonge asielzoekers. In de eerste...
16.11.2005
Hoe zorgen andere Europese landen voor de opvang van asielzoekers? Wat zijn de gelijkenissen en verschillen op het terrein?...
16.11.2005
Quel accueil pour les demandeurs d'asile dans les autres pays europ