Accueil

Actualités du centre

04.07.2008
Le mardi 8 juillet, Fedasil ouvre temporairement un centre d'accueil d'urgence dans le domaine militaire de...
03.07.2008
België oefent een pioniersrol uit op het vlak van vrijwillige terugkeer. Sinds 1984 wordt er een hulpprogramma voorgesteld aan...
03.07.2008
A l'initiative de la ministre Arena, Fedasil et les organisations partenaires pour le retour volontaire et la r
03.07.2008
Eind juni kwamen Fedasil en zijn partnerorganisaties voor vrijwillige terugkeer en reïntegratie in de herkomstlanden samen op...
27.06.2008
Avec le nouveau modèle d'accueil en deux étapes, 2007 a été une année de transition pour Fedasil. C'est ce que vous...
27.06.2008
Het nieuwe opvangmodel in twee stappen zorgde ervoor dat 2007 een overgangsjaar was voor Fedasil. Dat leest u in ons jaarverslag...
26.06.2008
Deze maand verdeelt elk federaal opvangcentrum een lokale nieuwsbrief. Bedoeling is om de buurtbewoners regelmatig te informeren...
26.06.2008
Chaque centre d'accueil fédéral distribue ce mois-ci une lettre d'information locale. L'objectif est d'...
24.06.2008
Fedasil doet, via Selor, een oproep aan kandidaten voor de twee laatste vrije functies in het directiecomité: de directie...