Accueil

Cathy, collaboratrice à Florennes

« L’arrivée des nombreux résidents, principalement Irakiens et Afghans, au centre de Florennes est un des moments qui me reste le plus en mémoire. Il a fallu monter des tentes, accueillir les personnes, les accompagner, etc. Quand je repense au temps déjà passé à Fedasil, ça reste un des moment le plus beau, gratifiant, humain et reconnaissant que j’ai passé.

Lors de mes vacances, une personne a voulu savoir quel métier je faisais. Sa réaction à ma réponse a été « quelle horreur ! ». Cette personne m’a donc demandé si j’aimais mon travail et je lui ai tout simplement répondu que cela faisait 17 ans que je travaillais à Fedasil Florennes et que j’aime ce que je faisais. Heureusement, depuis toutes ces années, j'ai pu expliquer aux nombreuses personnes que j’ai croisées ce qu’était vraiment mon travail et comment se déroulait la vie dans un centre. Par conséquent, j’ai de moins en moins de réaction telle que celle de cette personne. Il faut dire que leur réalité n’est pas la même que celle du terrain.

Je suis quelqu'un de très polyvalent, c’est pourquoi, depuis toutes ces années j’ai intégré beaucoup de services différents. Je suis passée par le service cuisine, animation, accueil renfort et désormais je m’occupe de l’économat. J'aime beaucoup aider et être utile, c’est pour cela que je fais énormément de tâches et donne un coup de main là où on a besoin de moi. Mes tâches sont aussi diverses que variées : je distribue des produits hygiènes et nettoyage/literie, je prépare des colis d’arrivée, je m’occupe de la partie administrative, je gère la couture (je suis couturière de métier), etc. En moyenne, ce sont plus d’une cinquantaine de personnes que je croise tous les jours ! »

“De aankomst van de allereerste bewoners in Florennes, dat waren toen vooral Irakezen en Afghanen, staat in mijn geheugen gegrift. We hebben toen tenten moeten opzetten, de personen opvangen, ze begeleiden… Wanneer ik terugblik op de tijd die ik bij Fedasil heb doorgemaakt dan blijft dat moment het mooiste, dankbaarste, menselijkste en erkentelijkste dat ik heb ervaren.

Tijdens een vakantie vroeg iemand me welk beroep ik had. Zijn reactie toen ik antwoordde was: “Wat verschrikkelijk!”. Deze persoon vroeg dan of ik mijn werk graag deed en ik heb simpelweg geantwoord: “Ik werk al 17 jaar in Fedasil Florennes en ik hou intens van wat ik doe.” Gelukkig heb ik doorheen al die jaren aan veel mensen kunnen uitleggen wat ik deed en hoe het leven in een opvangcentrum verloopt. Er zijn dus steeds minder en minder reacties zoals die van die ene persoon. Je moet uitleggen dat hun ideeën niet stroken met de realiteit op het terrein.

Ik ben iemand die erg veelzijdig is en daarom heb ik op verschillende diensten gewerkt de afgelopen jaren. Ik heb in de keuken gewerkt, animatie gedaan, het onthaal versterkt en nu hou ik me bezig met het economaat. Ik hou ervan om te helpen en nuttig te zijn. Het daarom dat ik veel verschillende taken doe en een handje bijsteek waar nodig. Mijn taken zijn even divers als gevarieerd: ik verdeel hygiënische producten en poetsgerief of beddenlakens, ik bereid pakketjes voor en houd me bezig met de administratie, ik zorg voor herstellingen (ik ben kledingmaker van opleiding), enzovoort. Elke dag kom ik zo’n 50 verschillende mensen tegen!”