Home

Hervestiging vanuit Niger

22/08/2018
Fedasil organiseert voor de eerste keer een hervestigingsmissie naar Niger. België zal 47 vluchtelingen opvangen.

Fedasil is momenteel op missie in Niamey in Niger (West-Afrika). Onze collega’s ter plaatse organiseren een culturele oriëntatie (pre-departure training) voor een groep vluchtelingen die door werd geselecteerd voor hervestiging in België.

47 vluchtelingen waarvan 6 minderjarigen
Fedasil zal bij deze missie 47 kwetsbare vluchtelingen hervestigen afkomstig uit Mali, Eritrea en Somalië. De meeste van deze personen waren opgesloten in Libië en later naar Niger geëvacueerd via een nood-transitmechanisme van UNHCR.

Na hun aankomst in België zullen deze vluchtelingen eerst verblijven in een opvangcentrum van Fedasil.

België beantwoordt met deze missie aan de nieuwe prioriteiten die door de Europese Unie en UNHCR naar voor werden geschoven om hulp te bieden aan vluchtelingen in Niger. Begin augustus lanceerde UNHCR een oproep aan de lidstaten om 40.000 plaatsen te voorzien voor vluchtelingen van de Middellandse Zeeroute. Door vluchtelingen die vanuit Libië naar Niger werden geëvacueerd te hervestigen, wil Fedasil deze mensen een legale toegang tot een veilig land en een duurzame oplossing bieden. In de toekomst volgen er nog soortgelijke missies.

Hervestiging? Sinds 2013 beschikt België over een structureel hervestigingsprogramma en verbindt het zich ertoe om elk jaar kwetsbare vluchtelingen op te vangen. In 2018 zal ons land in totaal 1.150 vluchtelingen hervestigen, waarvan het merendeel Syriërs zijn die in Turkije, Libanon en Jordanië verbleven.

Meer info op www.hervestiging.be