Accueil

فرم: درخواست پرداخت هزینه‌های پزشکی (requisitorium) far

لطفاً هنگام واردکردن اطلاعات خود از الفبای لاتین (حروف A تا Z) استفاده کنید، در غیر این صورت به درخواست شما رسیدگی نخواهد شد.
فیلدهایی که با a مشخص شده اند "*" اجباری هستند.
تاریخ تولد*

این درخواستی است برای:

شماره ملی*

شماره ملی پدر/مادر یا UFM*

نام خانوادگی*
نام*
آدرس ایمیل شما*
لطفا آدرس ایمیل خود را تأیید کنید*
شماره تلفن

**UFM: خردسال (- 18 ساله) خارجی بدون همراه

لطفاً یک شماره ملی معتبر (11 رقم) وارد کنید تا به مرحله بعدی بروید.