Accueil

Actualités du centre

01.10.2012
L'Office des étrangers vient de lancer un appel à projets pour le Fonds européen pour le retour. Fedasil collabore au volet...
01.10.2012
De Dienst Vreemdelingenzaken lanceert een projectoproep voor het Europees terugkeerfonds. Fedasil werkt mee aan het luik '...
27.09.2012
Dit is de intro van dit nieuwsbericht in overzichten.
11.09.2012
Fedasil accorde des subsides pour soutenir des projets liés aux demandeurs d'asile ou à d'autres personnes bénéficiant...
11.09.2012
Fedasil kent subsidies toe ter ondersteuning van projecten rond de opvang van asielzoekers en andere begunstigden van opvang. Het...
11.09.2012
Fedasil accorde des subsides pour soutenir des projets liés aux demandeurs d'asile ou à d'autres personnes bénéficiant...
05.09.2012
Sinds het begin van 2012 zijn meer dan 3.500 personen vrijwillig teruggekeerd naar hun land van herkomst. De stijgende tendens...
03.09.2012
In september en oktober organiseren heel wat Fedasil opvangcentra hun jaarlijkse opendeurdag. Profiteer zeker van deze...