Home

Vakbondsactie aanmeldcentrum

18/10/2021
Voor het Klein Kasteeltje in Brussel - het aanmeldcentrum van Fedasil werd maandagochtend een stakingspiket opgezet.

Op maandag 18 oktober om 8 uur werd aan de deuren van het aanmeldcentrum voor de komende 24 uur een stakingspiket opgericht. Met deze actie willen de vakbonden de verslechterde werkomstandigheden aankaarten.

Zo’n 200 collega’s en vakbondsafgevaardigden staan momenteel aan de deuren van het aanmeldcentrum aan de kant van het kanaal. De actie verhindert medewerkers die dat wensen niet om het centrum te betreden.

Omwille van de situatie zijn de diensten in het opvangcentrum beperkt. De registratie van nieuwe asielaanvragen is maandag niet mogelijk. Zowel het kantoor van de dienst Vreemdelingenzaken als het Infopunt van Fedasil zijn vandaag gesloten. Fedasil nodigt personen die een verzoek om internationale bescherming willen indienen, uit om morgen, dinsdag 19 oktober, naar het aanmeldcentrum te komen.

Michael Kegels, Directeur-generaal van Fedasil reageert begripvol: “Ik heb begrip voor de frustraties van de medewerkers. Opnieuw worden we geconfronteerd met een stijgende instroom, en opnieuw dienen we de limieten van de organisatie op de zoeken om elke dag elke verzoeker een bed te geven. Dit vraagt veel van al onze medewerkers. Ik begrijp dat men zich de vraag stelt wat de toekomst brengt en welke maatregelen worden genomen om de problemen structureel op te lossen.

De voorbije maanden werden reeds verschillende maatregelen genomen, zowel in de centra als in het aanmeldcentrum, om de problemen aan te pakken. “Zo werden er vele nieuwe medewerkers aangeworven, werden nieuwe opvangplaatsen geopend, heeft de regering belangrijke beslissingen genomen om extra buffercapaciteit te voorzien, werden de asieldiensten versterkt, enzovoort. Maar ik begrijp het gevoel dat dit « te laat » komt” legt de Directeur-generaal uit.

Een vakbondsdelegatie zal op woensdag 20 oktober Staatssecretaris Sammy Mahdi ontmoeten.

Netwerk onder druk

De druk op het opvangnetwerk van Fedasil valt te verklaren door verschillende factoren waaronder de stijging van het aantal asielaanvragen in België, een verlies van opvangcapaciteit door de overstromingen afgelopen juli, de hervestiging van Syrische vluchtelingen, de verlenging van de verblijfsduur in de opvangcentra en de repatriëringsmissie uit Afghanistan. Daarnaast moeten de opvangcentra ook nog steeds een deel van hun plaatsen reserveren als isolatieplaatsen voor mogelijke Covidbesmettingen. Fedasil zoekt daarom actief naar extra plaatsen om snel zijn opvangcapaciteit te verhogen.

Het opvangnetwerk van Fedasil telt momenteel ongeveer 28.000 opvangplaatsen, verdeeld over 79 collectieve opvangcentra en individuele woningen van het OCMW en verenigingen. De bezettingsgraad in de centra bedraagt momenteel 96%.