Home

Fedasil zoekt opvangplaatsen

24/09/2021
Fedasil Poelkapelle Belga
Fedasil zoekt naar manieren om de opvangcapaciteit op korte termijn te verhogen om zo de druk op het opvangnetwerk te verlagen.

Fedasil zoekt actief bijkomende plaatsen voor de opvang van asielzoekers. Deze situatie valt te verklaren door meerdere redenen waaronder de stijging van het aantal asielaanvragen en niet-begeleide minderjarige asielzoekers in België, een verminderde opvangcapaciteit ten gevolge van de overstromingen in Wallonië, de hervestiging van Syrische vluchtelingen, de langere verblijfsduur in de centra en de repatriëringen uit Afghanistan. Daarnaast moeten de opvangcentra nog steeds een deel van hun opvangplaatsen vrijhouden als isolatieplaatsen voor eventuele covidbesmettingen.

Het opvangnetwerk telt momenteel 27.600 plaatsen, verdeeld over 77 collectieve centra (Fedasil, Rode Kruis en partners) en individuele woningen beheerd door de OCMW’s en andere organisaties. De bezettingsgraad in de collectieve centra bedraagt momenteel 95%.

In deze context verhoogt Fedasil de capaciteit in verschillende bestaande opvangcentra en bereidt het de opening voor van nieuwe centra - zoals binnenkort in Oudergem.

De regering keurde in juli eveneens de creatie goed van een opvangnetwerk met 5.400 bufferplaatsen.  Dit zijn reserveplaatsen die relatief snel kunnen worden geactiveerd wanneer daar nood aan is. Ze laten het toe om over een flexibel opvangnetwerk te beschikken. Het buffercentrum in Koksijde zal in dat opzicht binnenkort geactiveerd worden.

Zoektocht naar nieuwe sites

Fedasil is voortdurend op zoek naar gebouwen die geschikt zijn voor huisvesting. Deze gebouwen zijn bij voorkeur in goede staat, hebben een minimale oppervlakte van ca. 2.500 m² en zijn beschikbaar op korte termijn voor de huurperiode van minimaal één jaar of langer.

Dit kunnen bijvoorbeeld voormalige internaten, woonzorgcentra of serviceflats zijn, maar ook andere gebouwtypes zoals studentenhuisvesting, ziekenhuizen of kantoorgebouwen komen in aanmerking.

Idealiter beschikken deze gebouwen – al dan niet mits een aantal aanpassingswerken – over voldoende sanitaire voorzieningen, gemeenschappelijke ruimtes en een grootkeuken of meerdere leefkeukens. Gebouwen over heel België komen in aanmerking. Voorstellen mogen gestuurd worden naar plaatsen@fedasil.be.