Home

Samenscholingsverbod in de opvangcentra

25/03/2020
Fedasil affiche coronavirus
Asielzoekers in de opvangcentra van Fedasil en de partners worden gesensibiliseerd over de maatregelen rond het samenscholingsverbod.

Fedasil past zijn maatregelen aan om de verspreiding van het nieuwe coronavirus zo goed mogelijk tegen te gaan.

Net zoals alle instellingen van het land, worden de centra voor asielzoekers ook getroffen door de strikte afzonderingsmaatregelen. Verplaatsingen van onze bewoners, zowel binnen als buiten de opvangcentra, zijn tot een minimum beperkt. Niet noodzakelijke bezoeken en activiteiten werden geannuleerd. Onze centra nemen verder uiteraard ook preventieve en strenge maatregelen inzake hygiëne (zowel voor het personeel als voor de bewoners). 

Bewoners sensibiliseren

Alle maatregelen worden voortdurend herhaald aan de asielzoekers. Fedasil heeft een hele reeks instrumenten ontwikkeld, in meerdere talen en met veel pictogrammen, om de bewoners zo goed mogelijk te sensibiliseren. Onze infosite voor asielzoekers (www.fedasilinfo.be) werd ook aangepast met de laatste maatregelen inzake het coronavirus.  

Het leven in gemeenschap vergt meer complexe maatregelen dan in gewone huishoudens – wat ons soms dwingt om creatief te zijn! Als bewoners de regels rond samenscholing of hygiëne niet respecteren, neemt het centrum de nodige ordemaatregelen.

De meest kwetsbaren beschermen

Fedasil moet ook de meest kwetsbare personen in het opvangnetwerk beschermen.  

Oudere bewoners, of personen die al ernstige gezondheidsproblemen hebben worden naar andere en beter aangepaste opvangplaatsen gestuurd. Het gaat dan meestal om individuele opvangplaatsen beheerd door OCMW’s of verenigingen. Fedasil heeft ook opvang in het nieuwe centrum in Overijse (geopend op 20 maart) gereserveerd voor kwetsbare personen.