Home

Opvang via de OCMW's aangemoedigd

23/11/2023
Fedasil LOI
Er worden maatregelen getroffen om de gemeenten aan te sporen individuele opvangplaatsen te openen.

Fedasil en de federale regering wensen de oprichting van individuele opvangplaatsen in de gemeenten van het land aan te moedigen. Hiervoor werd de financiering van de 'lokale opvanginitiatieven' (LOI) verduidelijkt en verhoogd. Onlangs werd ook een koninklijk besluit in die zin gewijzigd.

De LOI's zijn gemeubelde woningen (huizen/appartementen/studio's) met een basisuitrusting, waar de bewoners materiële hulp krijgen. Deze woningen kunnen toebehoren aan het OCMW of door het OCMW gehuurd worden. De opvang en de begeleiding wordt gesubsidieerd door Fedasil in het kader van een conventie.

398 partner-OCMW's

De LOI's kunnen families opvangen, niet-begeleide minderjarigen (NBMV), alleenstaande mannen of vrouwen. Momenteel beschikken 398 OCMW's over een conventie met Fedasil. In totaal zijn ze goed voor 4.617 plaatsen in LOI's, of 13% van de totale capaciteit van het opvangnetwerk voor asielzoekers.

Fedasil hoopt vertrouwensrelaties en samenwerking op de lange termijn te kunnen opbouwen met de OCMW's, om geleidelijk aan het aantal woningen in LOI's te verhogen.

Meer weten?

De gemeentebesturen die meer info wensen over de opening van een LOI kunnen Fedasil contacteren via noord@fedasil.be (Vlaanderen en Brussel) of sud@fedasil.be (Wallonië), of via deze infobrochure.

De ministerraad neemt verschillende maatregelen om de druk te verminderen op het netwerk van Fedasil en alle asielzoekers te kunnen opvangen. Ons netwerk telt momenteel meer dan 35.000 plaatsen, verdeeld over 102 collectieve centra en in de LOI's. Ondanks dit groot aantal, is Fedasil niet in staat om een plaats te bieden aan alle asielzoekers.

Er staan momenteel 2.600 personen (alleenstaande mannen) op de wachtlijst - meerdere van deze personen worden opgevangen in de Brusselse daklozensector. Er is ook noodopvang voor families in de accommodaties van de Vlaamse jeugdsector.