Home

Hervestiging van vluchtelingen on hold

11/03/2020
Resettlement in Belgium
Omwille van het plaatsgebrek in het opvangnetwerk, blijft het programma voor de hervestiging van vluchtelingen In België on hold.

Sinds de maand juli 2019 staan de hervestigingsoperaties voor vluchtelingen in België on hold. Deze situatie is te wijten aan de overbezetting van het opvangnetwerk van Fedasil. Sindsdien werd geen enkele vluchteling meer hervestigd bij ons.

De minister voor Asiel en Migratie, Maggie De Block wenst echter de transfers te hervatten van zodra de opvangcapaciteit dit toelaat.

Verbintenis

De doelstelling die ons land voor 2018-2019 had vooropgesteld, werd dus niet bereikt: van de aanvankelijk 2000 voorziene vluchtelingen werden er maar 1.119 hervestigd in België (waarvan 239 personen in 2019).

Momenteel wachten 450 Syriërs (in Libanon en in Turkije), die reeds geselecteerd waren, nog steeds op een transfer naar België.

België heeft echter nogmaals bevestigd haar verbintenis inzake hervestiging te respecteren, met een quota van 1.150 personen voor het jaar 2020 - nog steeds onder voorbehoud van voldoende opvangcapaciteit.

Hervestiging?

Sinds 2013 verbindt België zich ertoe om elk jaar een vast quotum van kwetsbare personen te hervestigen. De laatste jaren zijn voornamelijk Syrische families uit Turkije, Libanon of Jordanië naar België gekomen.

Meer weten: www.hervestiging.be 

Het hervestigingsprogramma krijgt Europese financiering (AMIF).