Home

Hervestiging van 24 Syrische vluchtelingen

23/10/2020
In het kader van het hervestigingsprogramma zijn zopas 24 Syrische vluchtelingen vanuit Turkije en Libanon in België aangekomen.

Voor de eerste keer sinds lange tijd heeft België weer vluchtelingen hervestigd. Het hervestingsprogramma stond sinds juli 2019 on hold omwille van het plaatsgebrek in het Belgische opvangnetwerk maar ook omwille van de internationale gezondheidscrisis.

Op vrijdag 23 oktober kwamen 24 hervestigde vluchtelingen in ons land aan. Het gaat om Syriërs met meestal kwetsbare profielen die in Turkije en Libanon verbleven.

Sponsorship via Caritas

Onder deze vluchtelingen zijn drie families met kinderen (14 personen in totaal) die worden opgevangen via een nieuw sponsorshipproject (of 'community sponsorship'). Het gaat om een pilootproject waarbij de vluchtelingen in België worden opgevangen en begeleid door een lokale vereniging of groep van personen, zonder eerst een periode in een centrum van Fedasil te verblijven. Caritas International is verantwoordelijk voor het sponsorship van de verenigingen die de 14 vluchtelingen gaan opvangen.

De staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, is verheugd over dit nieuwe initiatief: “Dit engagement om deze mensen te hervestigen is door de vorige regering genomen maar kon helaas nog niet uitgevoerd worden. Wij nemen de draad terug op en doen ons fair deel in het opvangen van deze kwetsbare mensen die buiten de Europese Unie al de nodige procedures doorlopen hebben. Wij beschermen deze vluchtelingen door hen niet in het illegale circuit te duwen.”

Hervestiging?

Sinds 2013 verbindt België zich ertoe om elk jaar, op basis van de Europese prioriteiten, een quotum van kwetsbare vluchtelingen te hervestigen.

De laatste jaren ging het voornamelijk om Syrische vluchtelingen uit Turkije, Libanon en Jordanië die in België zijn aangekomen. UNHCR is verantwoordelijk voor de identificatie en selectie van de vluchtelingen. Het CGVS verhoort vervolgens in het eerste opvangland de vluchtelingen die zijn toegewezen door het UNHCR en Fedasil voert dan een eerste medische screening uit.

Fedasil bereidt momenteel de komst voor van een andere groep Syrische vluchtelingen, gepland begin november. Deze zullen opgevangen worden volgens het 'klassieke' hervestigingstraject: eerst een verblijf van 6 weken in een opvangcentrum van Fedasil waar de vluchtelingen een specifiek opvangprogramma volgen (taallessen, cursus over België) en nadien verhuizing naar een individuele woning beheerd door een OCMW.

Meer weten: www.hervestiging.be 

Het programma voor hervestiging ontvangt Europese financiering (AMIF)