Home

1.309 vluchtelingen hervestigd in 2017

22/01/2018
© Copyright Belga
In 2017 hervestigde België drie keer meer vluchtelingen dan het jaar ervoor. Onder hen vooral Syriërs, maar ook een groep Congolezen kwam in ons land aan.

In 2017 kwamen 1.309 vluchtelingen in het kader van het hervestigingsprogramma in België aan. Negen op tien waren Syriërs die op hun vlucht voor de oorlog in een buurland van Syrië terecht waren gekomen. De anderen waren Congolezen op de vlucht in Oeganda. De precieze verdeling van de 1.309 vluchtelingen was als volgt:

  • 721 Syriërs gevlucht naar Turkije;
  • 299 Syriërs gevlucht naar Libanon;
  • 156 Syriërs gevlucht naar Jordanië;
  • 15 Syriërs gevlucht naar Irak;
  • 118 Congolezen gevlucht naar Oeganda.

Hervestigde vluchtelingen worden gedurende enkele weken opgevangen in opvangcentra van Fedasil in Sint-Truiden, Kapellen, Florennes en Pondrôme, alvorens ze naar een andere gemeente verhuizen. Voor een periode van maximaal acht maanden kunnen deze mensen in een lokaal opvanginitiatief van een OCMW verblijven, dat ter beschikking wordt gesteld voor erkende vluchtelingen.

Voorbereiding en integratie

Voor hun vertrek ontmoeten de vluchtelingen medewerkers van de Belgische asiel- en opvanginstanties. Eerst zijn er selectiegesprekken met medewerkers van CGVS die ook de individuele dossiers voorbereiden, zodat ze zo snel mogelijk kunnen worden erkend als vluchteling wanneer ze eenmaal in België zijn.

Vervolgens komen een aantal medewerkers van Fedasil hun informatie geven over de volgende etappes en hen voorbereiden op het leven in België. Zo ging Fedasil In 2017 naar Turkije, naar Libanon, naar Jordanië en ook voor een eerste keer naar Oeganda. De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) ondersteunt deze ontmoetingen en bereidt ook de reis naar België voor.

Na hun aankomst in België verblijven de vluchtelingen eerst in een opvangcentrum, waar de medewerkers van Fedasil de informatiesessies voortzetten en hen actief voorbereiden op hun integratie.

Daarna worden de vluchtelingen opgevangen in een LOI voor een periode van maximum acht maanden. Het OCMW dat het LOI uitbaat, kan zich kandidaat stellen om aanvullende begeleiding te bieden gedurende maximum één jaar. Op die manier dragen de OCMW’s bij tot de integratie van de vluchtelingen en worden ze echte partners in het Belgische hervestigingsprogramma.

2.171 vluchtelingen hervestigd in 5 jaar

Tussen de lancering van het Belgische hervestigingsprogramma in 2013 en 31 december 2017 kwamen in totaal 2.171 vluchtelingen in België aan in het kader van hervestiging. Onder hen 1.855 Syrische vluchtelingen en 281 Congolese vluchtelingen. Meer informatie vindt u in het rapport in bijlage.

In 2018 wil België 1.150 vluchtelingen hervestigen: Syriërs, Congolezen en vluchtelingen uit de centrale Middellandse Zeeroute. Lees meer hierover.