Home

Valérie, medewerker personeelsdienst op de hoofdzetel

“Vaak vergeten mensen dat werken op de hoofdzetel van Fedasil evenzeer de missie van onze organisatie onderschrijven inhoudt. Ook wij werken voor mensen en willen ervoor zorgen dat de opvang van asielzoekers op zo’n goed mogelijke manier verloopt. Dus dat ik werk op de HR-afdeling van Fedasil, betekent voor mij niet dat dit hetzelfde is als dit werk doen op een andere plaats. Ik vind het persoonlijk belangrijk om voor een organisatie te werken met deze waarden.

Als hoofd van het team vorming en loopbaanontwikkeling binnen Fedasil teken ik het opleidingsplan uit voor Fedasil. Op basis van input van de verschillende directies in de hoofdzetel en de centrumdirecties van de opvangcentra, kijk ik welke noden er zijn en welke opleidingen we kunnen aanbieden voor ons personeel. Op die manier zorgen we er dus voor dat de collega’s in de centra en op de hoofdzetel op de beste manier hun werk kunnen doen en kunnen rekenen op vormingen en opleidingen die ze nodig hebben.

Dat is een enorme puzzel om te leggen: welke opleidingen kunnen we centraal aanbieden? Welke zijn eerder van individuele aard? Sommige opleidingen zijn verplicht voor bepaalde medewerkers zoals het volgen van een opleiding eerste hulp. Ook de preventieadviseur speelt hierin een rol; hij kan bijvoorbeeld aangeven dat er per centrum een aantal mensen moeten zijn die een brandopleiding hebben gevolgd. Het leggen van die puzzel geeft me enorm veel voldoening en zorgt ervoor dat ik mijn steen kan bijdragen in het grotere geheel van opvang van asielzoekers.”