Home

Toegankelijkheidsverklaring

Fedasil verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken, overeenkomstig de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op:

Conformiteitsniveau

Deze website is niet conform. De niet-conformiteiten en de uitzonderingen worden hieronder opgesomd.

Inhoud niet toegankelijk

De volgende elementen zijn niet toegankelijk:

 • De HTML-structuur van de website moet verbeterd worden.
 • Er ontbreken alt-tags bij de foto's.
 • De kleurcontrasten zijn niet hoog genoeg, meer bepaald in het afrolmenu.
 • De benamingen van de links ontbreken die de functie van de link omschrijven voor een ankerpunt.
 • Semantische markering ontbreekt voor het markeren van onderstreepte of speciale tekst op bepaalde pagina's.
 • De toetsenbordfocus is niet voldoende zichtbaar.
 • Sommige links naar knoppen zijn niet expliciet genoeg.
 • Sommige elementen van de formulieren hebben geen naam, rol of geldige waarde.
 • ...

Voorgestelde alternatieven

Voorbereiding van uw verklaring

Er werd een externe audit uitgevoerd voor de toegankelijkheid. Deze audit bestond uit een vereenvoudigde analyse. U kunt het verslag hier raadplegen: https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2023/www.fedasil.be/fr 

Contactgegevens

In geval van een vraag of een suggestie over de toegankelijkheid van onze website/toepassing, neem contact op met: info@fedasil.be (verduidelijk ter attentie van de dienst ICT en de dienst Communicatie).

Indien de bovenstaande dienst niet antwoordt, kunt u contact opnemen met de volgende ombudsdienst: Federale Ombudsman, contact@federaleombudsman.be 

Verbeterplan

 • Volgende upgrade van de website naar Drupal 10, waardoor we weer controle hebben over bepaalde parameters (breadcrumbs, enz.). + veranderingen over het design worden overwogen.
 • Overstap naar Bosa binnenkort voor de hosting.
 • ...

 

Deze verklaring werd opgesteld op 14/09/2023. De laatste herziening van de verklaring dateert van 14/09/2023.