Home

Vrouwenwerking

25/05/2022
Sinds april van dit jaar hebben we onze vrouwenwerking nieuw leven ingeblazen. We werken daarbij aan een gendergevoelige aanpak in de collectieve opvang.

In 2013 al werd er in ons opvangcentrum een apart vrouwenblok opgericht. Vrouwelijke asielzoeksters zoeken vaak om gendergebonden redenen bescherming en hebben vaak specifieke noden, behoeften of kwetsbaarheden. Ze kunnen het slachtoffer zijn van mensenrechtenschendingen maar ook van gendergerelateerde discriminatie of geweld.

Specifieke noden

Via deze aparte vrouwenopvang en -werking willen we vrouwen beschermen en versterken, en tegemoetkomen aan een gendergevoelige aanpak in de collectieve opvang. In de eerste plaats richten we ons tot alleenstaande vrouwen met kinderen. Daarnaast focussen we ook op alleenstaande kwetsbare vrouwen, al dan niet met kinderen, die zelf aangeven nood te hebben aan een specifieke bescherming en privacy. Voorbeelden hiervan zijn vrouwen of meisjes die slachtoffer zijn van intrafamiliaal geweld, een conflict, mishandeling, geweld, verkrachting, vrouwen die zwanger zijn, vrouwen met opvoedingsmoeilijkheden enzovoort.

Het aparte gebouw voor de vrouwen is praktisch gericht op een zo veilig mogelijke omgeving: zo is het kleinschalig, heeft het een aparte toegang en is het vlakbij het onthaal gelegen. Er zijn ook specifieke afspraken met betrekking tot de sleutel, bezoek, stilte enz. Verder kan deze groep vrouwen ook zelf koken.

Naast deze praktische aspecten, is er sinds kort opnieuw een vrouwenwerking opgestart, die praatsessies en activiteiten organiseren. Elke eerste woensdag van de maand komen bovendien ook enkele vrijwilligsters samen met de vrouwen voor diverse activiteiten. Alles staat in het teken van empowerment van deze vrouwen.