Home

Vrijwilligers gezocht

25/10/2019
Het opvangcentrum doet voor de opvang en begeleiding van de bewoners regelmatig een beroep op een brede poel van gemotiveerde vrijwilligers die zich weten in te zetten op verschillende terreinen van activiteiten in het centrum. Momenteel is het opvangcentrum op zoek naar vrijwilligers voor volgende diensten: Huiswerkklas, fietsatelier, economaat en vestiaire.

Vrijwilligerswerk is een manier om het maatschappelijk draagvlak voor de verzoekers en opvangcentra te vergroten. Daarnaast dragen vrijwilligers bij tot een kwalitatieve verbetering van de asielopvang doordat zij kunnen inspelen op vragen en noden van het centrum. De vrijwilligerswerking van het centrum is zodanig georganiseerd dat vrijwilligerswerk een ondersteuning biedt voor een aantal diensten in het centrum en verrijking is voor de vrijwilligers.

Momenteel is het opvangcentrum op zoek naar vrijwilligers voor volgende diensten: huiswerk begeleiding, herstellen van fietsen, economaat en vestiaire. In bijlage kan u alvast een duidelijke omschrijving vinden.

Mocht u meer info wensen, dan kan u terecht via: info.broechem@fedasil.be