Home

Fedasil leidt Franse medewerkers op

13/12/2017
Fedasil geeft momenteel een opleiding aan Franse terugkeerambtenaren. In deze opleiding komen instrumenten aan bod om vrijwillige terugkeer te bespreken met migranten, ongeacht of zij asielzoeker zijn of niet.

De Franse immigratiedienst wil zijn werking rond vrijwillige terugkeer versterken. Zij inspireren zich daarvoor op het Belgische terugkeerprogramma. Een woordje uitleg over de werking van onze Franse collega’s.

Een ander systeem        

In Frankrijk worden asielzoekers niet opgevangen in centra van de staat, maar in opvangcentra beheerd door de privésector of vzw's. De terugkeerambtenaren van de staat die asielzoekers willen informeren en voorbereiden op een eventuele vrijwillige terugkeer, werken dus rechtstreeks in deze “privécentra”. Een situatie die hun werk niet gemakkelijk maakt. Fedasil biedt hen in deze opleiding technieken om hier beter mee om te gaan en om de kwaliteit van de informatie te verbeteren, meer bepaald over herkomstlanden en over mogelijke re-integratieprojecten. 

Ook op het vlak van re-integratie werkt Frankrijk anders dan België. De Franse immigratiedienst is zelf in bepaalde landen aanwezig en het is vanuit de eigen kantoren dat ze re-integratieprojecten leiden. België doet hiervoor een beroep op twee internationale organisaties (IOM en Caritas). Dit zijn organisaties die zowel in België en de rest van de wereld werken, met veel meer terreinkennis en een breder actieveld.

Tevreden deelnemers

De Franse terugkeeragenten die deelnamen aan de opleiding waren erg tevreden: "Onze opdracht bestaat er in de eerste plaats in om mensen te helpen bij hun beslissing. Met de instrumenten die we tijdens deze opleiding kregen aangereikt, zullen we van een administratieve rol kunnen evolueren naar een meer adviserende rol."