Home

2.500 personen keerden vrijwillig terug in 2019

20/01/2020
Fedasil blijft personen zonder verblijfsvergunning sensibiliseren en ondersteunen bij de re-integratie in hun land van herkomst.

In 2019 beslisten in totaal 2.426 personen om vrijwillig terug te keren naar hun land van herkomst. De meesten van hen (63%) zijn personen zonder verblijfsvergunning die geen asiel hebben aangevraagd in België. De asielzoekers, met een lopende procedure of van wie het verzoek verworpen werd, vertegenwoordigen 37% van de personen die terugkeren.

Ten opzichte van vorig jaar stelt Fedasil een daling van de vrijwillige terugkeer vast met 19%. De daling is vooral te merken bij de asielzoekers, al dan niet uitgeprocedeerd, die steeds minder vaak kiezen voor vrijwillige terugkeer. Maar er is ook een daling op vlak van de landen. In 2018 was Georgië nog de voornaamste bestemming, met 432 personen die vrijwillig terugkeerden. In 2019 keerden slechts een honderdtal Georgiërs terug. Hetzelfde geldt voor Oekraïners, van wie er 47% minder terugkeerden in 2019.

Voor sommige bestemmingen keerden meer personen terug in 2019. Dat is het geval voor bepaalde landen van Latijns-Amerika (Brazilië, Colombia, Peru, El Salvador, Venezuela) maar ook voor Rusland en Afghanistan.

Het gedetailleerde verslag vindt u in bijlage.

Sensibilisering en informatie

In 2019 bleven Fedasil en haar partners inzetten op de sensibilisering van personen zonder verblijfsvergunning. Er werden regelmatig infosessies georganiseerd voor eerstelijnsmedewerkers die in contact staan met deze doelgroep.

Fedasil heeft ook zijn netwerk uitgebreid met nieuwe lokale partners (steden en het middenveld): de gemeente Anderlecht, de stad Luik, het Steunpunt Asiel en Migratie in Mechelen en het CAW Limburg. Het doel van dit netwerk is om zoveel mogelijk personen te informeren over de mogelijkheden op terugkeer.

Re-integratiesteun

Ongeveer 45% van de personen die vrijwillig terugkeren krijgen re-integratiesteun. Deze re-integratiesteun komt tegemoet aan problemen waar migranten mee te maken krijgen bij hun terugkeer: werk zoeken, een micro-onderneming starten, renovatie of huur van een woning, medische kosten… De opvolging van deze steun wordt ter plaatse uitgevoerd door de lokale partners van Caritas International en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

Fedasil verzamelt regelmatig verhalen van personen die terugkeren naar hun land van herkomst met re-integratiesteun. Lees deze verhalen op de website vrijwillige terugkeer.