Home

In 2018 keerden 3000 mensen vrijwillig terug

08/02/2019
Terugkeerloket Fedasil Antwerpen
De voornaamste bestemmingen in 2018 waren Oekraïne, Georgië en Roemenië.

Fedasil is verantwoordelijk voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (asielzoekers) en coördineert ook de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. In 2018 keerden 2.994 migranten terug. Dit is 22% minder in vergelijking met 2017. Het gedetailleerde rapport bevindt zich in bijlage (pdf).

Het merendeel van de personen die terugkeerden waren vreemdelingen zonder verblijfsvergunning (56% van de terugkeerders). Anderen waren asielzoekers die nog in procedure waren of uitgeprocedeerde asielzoekers.

Fedasil blijft zich inzetten om deze mensen, die zich buiten het opvangnetwerk bevinden, te bereiken. Zo informeerde Fedasil eerstelijnsmedewerkers over het vrijwilligeterugkeerprogramma. Daarnaast zijn er medewerkers van partners aanwezig in de winteropvang voor thuislozen die rechtstreeks met migranten in contact staan.

Via partnerschappen in verschillende steden brengen we ook lokale instanties en het verenigingsleven op de hoogte van het programma. Recent voegde Steunpunt Asiel en Migratie Mechelen, stad Luik en gemeente Anderlecht zich bij ons netwerk.

Re-integratiesteun
46% van alle terugkeerders ontving re-integratiesteun. Deze materiële steun laat toe een aantal hindernissen in het herkomstland te overbruggen, zoals medische kosten betalen, een huis renoveren of werk vinden.

De opvolging gebeurt door lokale partners van Caritas en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Fedasil ging ook een partnerschap aan met het Belgisch Ontwikkelingsagentschap Enabel.  Zo is er in Guinée sinds kort een project in ontwikkeling dat opleiding, opvang en tewerkstelling biedt.