Home

Voogden bieden hulp

18/08/2005
Sinds mei 2004 krijgen niet-begeleide buitenlandse minderjarigen die België binnenkomen een voogd toegewezen. Die heeft als taak de belangen van de minderjarige te behartigen en te beschermen. Uit een recent artikel van het Rode Kruis Vlaanderen haalden we een concreet (fictief) voorbeeld.