Home

Verwijderingen uit open opvangcentra opgeschort

31/08/2005
De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) zal voorlopig de politie geen opdracht meer geven om uitgeprocedeerde asielzoekers uit de open opvangcentra te verwijderen. Daarmee is ook het samenwerkingsprotocol van 3 augustus tussen Fedasil en DVZ voor enkele weken niet van toepassing.