Home

Verhuis registratiecentrum

24/10/2022
Registratiecentrum Eurostation
Maandag verhuisde het registratiecentrum voor Oekraïense vluchtelingen van de Heizel naar het Eurostation gebouw, vlakbij Brussel-Zuid.

Vanaf maandag 24 oktober kunnen Oekraïners die in ons land tijdelijke bescherming vragen terecht op een nieuwe locatie: Eurostation, Victor Hortaplein 40, 1060 Brussel.

De nieuwe locatie is vlakbij Brussel-Zuid en de kantoren van het CGVS.

Dit weekend hebben de medewerkers van de Dienst Vreemdelingenzaken, Fedasil en Croix-Rouge hard gewerkt om de verhuis logistiek rond te krijgen.

Lage instroom

Het registratiecentrum voor Oekraïense vluchtelingen startte begin maart in het voormalig instituut Bordet (Brussel), maar verhuisde na enkele dagen naar Paleis 8 op de Heizel, om de hoge instroom van Oekraïense vluchtelingen te kunnen verwerken. De voorbije maanden is de instroom sterk gedaald (gemiddeld 74 aanvragen per dag in september) en werd een verhuis naar het centrum van Brussel voorbereid.