Home

Veiligheid en gezondheid op het werk

26/04/2021
Filip Hofkens, preventiemedewerker bij Fedasil Arendonk, vertelt hoe de veiligheid en gezondheid op het werk wordt gegarandeerd.

Fedasil bouwt gestaag aan een doorgedreven veiligheidswerking in de verschillende opvangcentra. Elk opvangcentrum heeft een preventiemedewerker in zijn rangen, die wordt aangestuurd door de preventie-adviseur in de hoofdzetel. Filip Hofkens is de voorbije 25 jaar preventie-medewerker geweest in OC Kapellen en momenteel in OC Arendonk.

Filip vertelt: 'In de beginperiode lag de focus vooral op brandveiligheid. Brandrisico's zijn immers niet denkbeeldig in een organisatie met 320 (of meer) bewoners. Het personeel wordt daarom intensief opgeleid en getraind zodat de basiskennis en -vaardigheden van brandpreventie en -bestrijding goed beheersd worden. Daarnaast worden er periodiek controlerondes uitgevoerd om de goede staat van het brandbestrijdingsmateriaal in goede staat te houden. Maandelijks zijn er kamercontroles voorzien om de risico-volle situaties te ondervangen (slechtwerkende elektrische apparaten, brandlast, ...).

De laatste jaren komen er bijkomende veiligheidsaspecten aan bod, zoals :
- procedure bloedcontact 
- 3-maandelijkse interne veiligheidsrondes waarbij de goede staat van de infrastructuur wordt opgevolgd 
- opvolging van de jaarlijks verplichte keuringen en preventief onderhoud van technische installaties 
- opvolging haccp-normen in groot- en bewonerskeukens 
- participatieve risico-analyses van de werkplaats waarbij we quickwins zoeken om de werkplaatsen van de verschillende diensten veilig te houden 
- inventaris gevaarlijke producten vooral van belang tijdens het poetsgebeuren (hoe verstandig omgaan met corrosieve stoffen?) 
- indienststellingsverslagen machines 
- opleiding & evaluatie van de kennis en vaardigheden elektrische risico's voor de Onthaalmedewerkers. zij schakelen immers zekeringsborden igv stroomuitval 
- ongediertebestrijding 
- opvolging medicijnen 
- EHBO-opleiding 
- TBC-opsporing bij zowel bewoners als personeel 
- .... enz'

Uiteraard hebben we het voorbije jaar intensief gewerkt rond de toepassing van de algemene corona-beschermingsmaatregelen. We proberen maximaal de collega's en de bewoners te betrekken bij het in de praktijk brengen van het preventie-beleid. "Preventie is een zaak van iedereen" is dan ook onze slogan. Om een strikte uitvoering te garanderen wordt de preventie-werking in de centra jaarlijks geëvalueerd adhv het 100-puntenplan en wordt een score toegewezen. Dit is elk jaar opnieuw een behoorlijk arbeids- en tijdsintensieve oefening, want een jaar is zo voorbij. Gelukkig gaan ook de resultaten in de goede richting!