Home

Veilig op de fiets

07/10/2021
Onze bewoners verplaatsen zich voornamelijk te voet of met de fiets. Vanuit ons centrum zetten we sterk in op een veilig fietsbeleid.

Na aankomst in ons opvangcentrum krijgt elke nieuwe bewoner tijdens de standaard intakeprocedure meer uitleg over verkeersveiligheid, en in het bijzonder over fietsveiligheid. Kinderen en jongeren die naar school gaan met de fiets krijgen ook een fluohesje, fietsverlichting en een helm.

Hiernaast organiseren we op regelmatige basis, onder andere bij de start van het schooljaar, een fietscontrole. Een aantal van deze controles worden in samenwerking met de wijkagent georganiseerd. Eén voor één worden alle fietsen gecontroleerd. We schenken daarbij veel aandacht aan verlichting, zichtbaarheid en algemene veiligheid. 

Vier keer per jaar organiseren we ook een ‘fietsatelier’ in het opvangcentrum, waarbij de bewoners de kans krijgen om hun fiets in orde te brengen, met de hulp van enkele medewerkers.  

Leren fietsen voor volwassenen
Verder zetten we sterk in op het leren fietsen. Niet elke bewoner die in het opvangcentrum toekomt, kan immers fietsen. Al voor het zevende jaar op rij organiseren wij in samenwerking met Dienst Integratie Sint-Truiden, Dienst Sport Sint-Truiden, Gastvrij Sint-Truiden VZW Masala en Paxx Global Cycling de fietscursus 'Leren Fietsen voor Volwassenen'. Elk jaar opnieuw is deze cursus een groot succes!

We zijn heel trots op onze bewoners en op de manier waarop ze stapsgewijs leren om zich aan te passen aan onze cultuur. (Veilig) fietsen is niet vanzelfsprekend. Wij willen ons als centrum blijven inzetten om hen hierin te ondersteunen.