Home

Twee nieuwe managementfuncties bij Fedasil

24/06/2008
Fedasil doet, via Selor, een oproep aan kandidaten voor de twee laatste vrije functies in het directiecomité: de directie Operationele diensten en de directie Algemene diensten. Bij Fedasil zijn, zoals bij andere publieke instellingen, de managementfuncties ingevoerd.

De regering heeft in juli 2006 beslist het systeem van de managementfuncties, dat al van toepassing was bij de federale overheidsdiensten, toe te passen op de instellingen van openbaar nut, waaronder Fedasil. De directiefuncties worden waargenomen voor een hernieuwbaar mandaat van zes jaar.