Home

Tijdelijke uitbreiding opvangnetwerk

27/07/2009
De Ministerraad heeft beslist om nieuwe gebouwen ter beschikking te stellen voor de opvang van asielzoekers. Zo wordt het opvangcentrum van Florennes uitgebreid met 68 plaatsen. Philippe Courard wordt tevens de nieuwe staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie, en dus verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers.

De Ministerraad van 17 juli heeft het licht op groen gezet voor de creatie van tijdelijke extra opvangplaatsen. Zo zal het opvangcentrum van Florennes, gelegen op de militaire basis, voortaan 408 opvangplaatsen aanbieden. Er komen 68 extra bedden in een nieuw gebouw dat door Defensie ter beschikking gesteld wordt. Deze zullen zo snel mogelijk operationeel gemaakt worden.

Naast Florennes besliste de regering om twee andere gebouwen, die aan de staat toebehoren, ter beschikking te stellen van asielzoekers (individuele woningen op een site van de oude rijkswacht in Brussel en een opvangcentrum waarvan de lokalisatie nog niet definitief is).

 

Ter herhaling: Fedasil en zijn partners bevinden zich in een voortdurende staat van crisis. Omwille van het tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers in België, werden al verschillende maatregelen genomen om een maximum aantal personen te kunnen opvangen. Zoals de overbezetting in de bestaande opvangstructuren, de noodopvang (bijvoorbeeld via de daklozenopvang in Brussel), het logeren van asielzoekers in hotels en het snellere vertrek van bepaalde categorieën bewoners.

 

Staatssecretaris

Philippe Courard (PS) werd op 17 juli benoemd tot staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie, en toegevoegd aan minister Laurette Onkelinx. Hierdoor krijgt hij de voogdij over de opvang van asielzoekers, en dus over Fedasil.

Volgend op het asielakkoord bereikt door de federale regering, komt er overleg tussen Philippe Courard, staatssecretaris Wathelet (Asiel en migratie) en de eerste minister.

 

Dispatching

De dienst Dispatching van Fedasil zet zijn werk om opvangplaatsen toe te kennen verder, zij het in een heel moeilijke context. Eind verleden week werden alle nieuwe asielzoekers opgevangen, al verblijven er momenteel meer dan 700 personen in hotels omdat er een tekort aan structurele plaatsen is.