Home

Terug naar school!

01/09/2023
De eerste schooldag zit er weer op voor de kinderen van het opvangcentrum.

Net zoals alle minderjarigen in België, zijn kinderen die in een opvangcentrum wonen (zowel kinderen uit families als niet-begeleide minderjarigen (NBMV), leerplichtig. Kinderen die nieuw in België toekomen worden binnen 2 maanden ingeschreven in een school in de buurt van het opvangcentrum of hun verblijfplaats.

Onze scholencoördinator Neama heeft de afgelopen weken hard gewerkt om alle kinderen van het opvangcentrum in te schrijven bij scholen in de buurt. Iedereen kon op de eerste schooldag starten, al stapten sommigen met een bang hartje de bus op... Gelukkig werd het een geslaagde eerste schooldag!

  • 54 kinderen starten in het basisonderwijs. Ze lopen school in Basisschool Stapsgewijs GO Lommel, De Klimtoren - Vrije Basisschool Lommel Barrier, Basisschool ‘t Stekske, Basisschool KIDS Hasselt, Eymardschool en Buso Sint-Elisabeth Wijchmaal.
  • 77 tieners starten in het secundair onderwijs. Ze gaan naar verschillende scholen in de buurt. VOX Pelt, Provil OKAN, FLX Secundair Onderwijs, OKAN De Taalboom, WICO Campus Lommel, WICO campus Neerpelt en Wico campus TIO.

Ook de volwassen bewoners zullen komend academiejaar opnieuw in de schoolboeken duiken. Agentschap Integratie en Inburgering biedt ondersteuning in de doorstroom van bewoners naar de verschillende scholen in de buurt. Bewoners volgen Nederlandse les bij Ligo Limino, CVO Cursa Noord-Limburg of Qrios Pelt. Ze kunnen ook aansluiten bij de Nederlandse lessen in het centrum die gegeven worden door gemotiveerde vrijwilligers.

We wensen iedereen - van jong tot oud - heel veel succes met het nieuwe schooljaar!