Home

Studiedag 'Mensenhandel'

13/09/2013
Op 19 september 2013 organiseert Fedasil een studiedag over de situatie van niet-begeleide minderjarigen die het slachtoffer zijn van mensenhandel.

Deze opleiding heeft als doel de medewerkers van het terrein instrumenten aan te reiken om slachtoffers van mensenhandel, en in het bijzonder niet-begeleide minderjarigen, beter op te sporen en door te verwijzen. De opleiding is bedoeld voor alle begeleiders van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV), zowel van de federale opvangcentra als van de partners.De opleiding vindt plaats op donderdag 19 september 2013 in het conferentiecentrum Florival in Archennes (dichtbij Waver). Deze opleiding werd gerealiseerd in samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken, de gespecialiseerde centra voor slachtoffers van mensenhandel (Pag-asa, Surya, Payoke) en de vereniging Esperanto. 78 mensen zijn ingeschreven voor de studiedag.De opleiding past binnen het actieplan van de regering in de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel.