Home

Stad Brussel opent bureau in het Klein Kasteeltje

28/06/2012
De Stad Brussel opent in het opvangcentrum Klein Kasteeltje een deelkantoor van haar dienst Vreemdelingenzaken. Twee stadsambtenaren behandelen er de administratieve formaliteiten en de aanvragen tot inschrijving van asielzoekers.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block en Brussels schepen van Burgerlijke Stand Hamza Firhi hebben het bureau vandaag, donderdag 28 juni, officieel ingehuldigd. Het Vreemdelingenbureau is twee dagen per week open. Een asielzoeker kan voortaan ter plaatse in het bureau aankloppen voor alle administratieve stappen die hij moet nemen.

Voor zijn asielaanvraag moet een asielzoeker een attest van inschrijving in de gemeente aanvragen en dit attest moet meermaals vernieuwd worden. Als de asielzoekers erkend wordt als vluchteling, levert de stad uiteindelijk een verblijfstitel af in de vorm van een elektronische vreemdelingenkaart. Bij negatief advies wordt een bevel om het grondgebied te verlaten, afgeleverd.

In het Klein Kasteeltje verblijven gemiddeld 800 asielzoekers. De Stad Brussel krijgt per maand zo’n 250 bezoeken van asielzoekers.

In het Vreemdelingenbureau in het Klein Kasteeltje worden de dossiers multidisciplinair en ten gronde aangepakt. De stadsambtenaren kunnen ter plaatse direct vragen stellen aan de medewerkers van Fedasil en hulp vragen in geval van taalproblemen.

Het kantoor is geopend op 15 mei en de eerste evaluatie is zeer positief, zowel voor de asielzoekers als het personeel.

Kobe Smits, directeur van het Klein Kasteeltje: “Voor de asielzoekers is dit een belangrijke stap naar autonomie. In een gekende omgeving – en niet in een overvolle wachtzaal – ontdekken ze hoe onze administratie werkt. Dit helpt hen als ze zich nadien ook naar administraties buiten het centrum moeten begeven.”