Home

Sluiting Dispatching voor nieuwe asielzoekers

08/07/2009
Fedasil heeft vandaag beslist om geen nieuwe opvangplaatsen toe te wijzen aan nieuwkomers. Deze uitzonderlijke maatregel volgt op het ontbreken van oplossingen om het tekort aan opvangplaatsen in het netwerk van Fedasil en zijn partners aan te pakken.

Het opvangnetwerk voor asielzoekers en andere categorieën van vreemdelingen die recht hebben op opvang (in opvangcentra of individuele woningen) kent nog altijd een kritieke overbezetting.

 

Fedasil kan vandaag zijn missie, zoals voorzien door de ‘opvangwet’ van 12 januari 2007, niet meer uitvoeren en moet naar nieuwe noodmaatregelen grijpen. Vanaf vandaag, woensdag 8 juli, heeft het agentschap beslist om geen nieuwe asielzoekers, die zich aan zijn dienst Dispatching aanbieden, meer op te vangen.

 

De activiteiten van Fedasil op het vlak van opvang zullen zich beperken tot het verder opvangen van personen die in het netwerk verblijven (inbegrepen de overbezetting in de federale centra), tot het geleidelijjk aan transferen van de personen die in hotels verblijven naar het reguliere opvangnetwerk, en tot het zoeken naar nieuwe alternatieven waarvan de uitwerking zal afhangen van de toegekende middelen.

 

Fedasil stelt zich hierbij bloot aan veel kritiek, maar door het ontbreken van andere noodmaatregelen, is het de enige leefbare optie voor de organisatie. De voogdijminister Marie Arena werd hierover geïnformeerd.

 

► Context
Sinds meerdere maanden stellen we enerzijds een verhoging van het aantal asielaanvragen in België vast (en dus een grotere instroom in het opvangnetwerk) en anderzijds een verlenging van de verblijfstermijn in de opvangstructuren (en dus een lagere uitstroom in het netwerk). Momenteel worden meer dan 16.500 personen opgevangen terwijl er een structurele capaciteit is van 16.441 plaatsen, een bezettingsgraad dus van bijna 103% (cijfers van 29/05/2009).

 

Fedasil heeft verschillende noodmaatregelen genomen om een maximum aan bedden aan te bieden. Zo heeft de noodopvang gezorgd voor opvangplaatsen buiten de traditionele opvangstructuren: noodbedden in het Klein Kasteeltje, opvang in woningen voor daklozen van de Casu (Brussel), verblijf in hotels (700 personen momenteel), creatie van opvangplaatsen in overbezetting in de federale opvangcentra etc.
Van andere maatregelen onthouden we nog het ter beschikking stellen van 850 extra opvangplaatsen in het netwerk tot eind 2009 en de overgang naar financiële steun voor personen die een asielaanvraag indienden voor juni 2007.

 

Het is belangrijk te herhalen dat de noodopvang geen sociale en juridische begeleiding biedt aan de opgevangen personen. Verder zal het effect van deze verschillende maatregelen beperkt blijven door de felle stijging van het aantal asielaanvragen. Met andere woorden, geen enkele van de reeds genomen maatregelen zal de huidige situatie kunnen oplossen.