Home

Studie KUL over buurtinitiatieven

14/04/2017
In opdracht van Fedasil voerde KUL een onderzoek naar de impact van de buurtinitiatieven in de opvangcentra van België.  

Elk opvangcentrum organiseert op regelmatige basis buurtinitiatieven om het opvangcentrum beter te integreren in de omgeving en buurtbewoners beter te informeren over het asiel en opvang. (via opendeurdagen, deelname aan activiteiten van de gemeente, nieuwsbrieven, vrijwilligerswerking, enz.) In opdracht van Fedasil startte de KU Leuven in januari 2016, samen met de Universiteit van Luik (ULg), met een onderzoek naar de buurtinitiatieven in de opvangcentra van Fedasil en de partners (Rode Kruis en Croix-Rouge).Vijf opvangcentra werden uitgekozen voor een casestudie: Dendermonde, Pondrôme en Sint-Truiden (Fedasil), Brugge (Rode Kruis) en Ukkel (Croix-Rouge). In deze vijf centra hielden de onderzoekers diepte-interviews met de buurtwerkers en directie. Daarnaast werd ook een enquête afgelegd bij buurtbewoners en studenten die een opvangcentrum bezochten.BevindingenUit de analyse van het onderzoek blijkt dat het kader en de doelstellingen van de buurtinitiatieven nog steeds actueel zijn. De specifieke context van een opvangcentrum is belangrijk bij het organiseren van activiteiten voor buurtbewoners. Zo zal een nieuw centrum een andere aanpak moeten gebruiken dan een bestaand centrum. Een centrum in een landelijke context staat voor andere uitdagingen dan een centrum in stedelijke context.Uit de enquêtes met de buurtbewoners (4x300 enquêtes) bleek dat een kwart van de buurtbewoners al eens had deelgenomen aan een van de activiteiten die het opvangcentrum had georganiseerd en deze ook zeer positief beoordeelden. Verder waren de buren over het algemeen erg tevreden over de opvolging van klachten door de medewerkers van de centra.Bij de bevraging van de studenten bleek dat ze na afloop van een rondleiding in het opvangcentrum een correcter beeld hadden over asielzoekers en het leven in een opvangcentrum. De verandering in hun houding was minder uitgesproken, maar toch licht positief bij het merendeel.Geïnteresseerd om meer resultaten te lezen? U vindt het volledige rapport in bijlage.