Home

Rondetafel over vrijwillige terugkeer

03/07/2008
Eind juni kwamen Fedasil en zijn partnerorganisaties voor vrijwillige terugkeer en reïntegratie in de herkomstlanden samen op initiatief van minister Arena. Doel van de bijeenkomst was een stand van zaken te geven en het nieuwe programma van 2009 voor te bereiden.

België vervult een pioniersrol