Home

Wie zijn de asielzoekers?

18/07/2019
Fedasil
Fedasil en de partners vangen 21 500 verzoekers om internationale bescherming (asiel)op in België. Het gaat voornamelijk om mensen die de conflicten in Palestina, Syrië of Afghanistan ontvluchtten.

Verzoekers om internationale bescherming (asiel) hebben recht op materiële hulp tijdens de duur van het onderzoek naar hun aanvraag. Deze hulp betekent opvang en begeleiding in een opvangstructuur beheerd door Fedasil of uitbesteed aan een partner (Rode Kruis, OCMW...). Ze ontvangen geen financiële steun.

Momenteel worden 21 500 asielzoekers opgevangen in de collectieve centra en de individuele opvangplaatsen van het netwerk van Fedasil. In totaal zijn er 23 750 plaatsen beschikbaar.

Profiel
Fedasil vangt families en alleenstaanden op. 51% van de bewoners zijn personen in familieverband (ouders met kinderen), 38% zijn alleenstaande mannen, 6% zijn alleenstaande vrouwen en 5% zijn niet-begeleide minderjarigen (NBMV). De niet-begeleide minderjarigen krijgen specifieke opvang en begeleiding.

De asielzoekers komen uit oorlogsgebieden, voornamelijk uit Syrië, Afghanistan, Irak en Palestina maar ook uit Guinee of Eritrea.

De meerderheid van de opgevangen personen wacht op een beslissing van de asielinstanties.

Meer weten?
Statistieken over asiel en het percentage erkenningen: www.cgvs.be