Home

Wat is de kost van opvang?

22/08/2018
Wat is de kost van opvang?
Fedasil biedt materiële opvang aan asielzoekers. Wat is de kost hiervan?

Het tijdschrift Knack publiceerde een artikel waarin zij een factcheck doen rond de kostprijs van opvang. Deze opvang kost gemiddeld minder dan €50 per asielzoeker per dag. De kostprijs hangt af van verschillende factoren zoals de infrastructuur, het aantal opgevangen personen of het doelpubliek. Voor alle duidelijkheid: asielzoekers krijgen in België enkel materiële hulp (bed, bad, brood, begeleiding).

Geen financiële steun

Vanaf het moment dan een migrant een verzoek tot internationale bescherming indient in België, heeft hij/zij recht op materiële hulp. Fedasil organiseert deze materiële hulp in collectieve opvangcentra (rechtstreeks beheerd door Fedasil of door het Rode Kruis of andere partners) en in individuele opvangplaatsen beheerd door de OCMW’s of NGO’s.

Asielzoekers ontvangen geen financiële steun.