Home

Waar heeft een asielzoeker recht op?

03/01/2020
Fedasil opvang
Vanaf het moment dat een migrant een verzoek om bescherming registreert in België, heeft hij recht op materiële hulp. Wat houdt dit in?

Verzoekers om internationale bescherming (asiel) hebben recht op materiële hulp gedurende het onderzoek van hun asielaanvraag. Die hulp betreft in de eerste plaats de basisbehoeften: een slaapplaats, maaltijden, sanitaire voorzieningen en kledij.

Fedasil organiseert die materiële hulp in collectieve centra (van Fedasil zelf, het Rode Kruis of een andere partner) of in individuele woningen die worden beheerd door een OCMW of een ngo. In totaal zijn er bijna 27.000 opvangplaatsen beschikbaar in België.

De asielzoekers krijgen dus geen financiële steun.

  • De asielzoeker verblijft in een opvangcentrum

Het opvangcentrum voorziet in alle basisbehoeften van de asielzoekers: onderdak, eten, medische verzorging. Het centrum organiseert ook individuele maatschappelijke begeleiding. Volwassen asielzoekers krijgen 9,5 euro zakgeld per week.

  • De asielzoeker verblijft in een individuele woning

In de meeste individuele woningen van het OCMW of een andere organisatie, moeten de asielzoekers zelf koken. Ze krijgen hiervoor een zestigtal euro leefgeld per week. Hiermee moeten ze voedsel kopen voor drie maaltijden per dag en ook hygiënische producten, zoals shampoo en scheermesjes.