Home

Vertrek bewoners

07/02/2023
Het tijdelijke opvangcentrum van Bredene zal tegen eind februari de deuren sluiten. De eerste bewoners zijn al vertrokken.

De tijdelijke opvang in het jeugdverblijfcentrum 'De Horizon' wordt eind februari 2023 beëindigd. Zoals voorzien moet het gebouw opnieuw vrijgemaakt worden voor scholen die op zeeklassen gaan.

De asielzoekers die momenteel nog in het opvangcentrum verblijven, worden de komende weken geleidelijk overgebracht naar andere opvangplaatsen, waar zij dezelfde vorm van opvang en begeleiding kunnen verwachten. Sommige bewoners kozen ervoor om het centrum te verlaten en zelf op zoek te gaan naar een woning.

Fedasil startte in november 2022 met tijdelijke opvang in De Horizon, om tegemoet te komen aan een gebrek aan opvangplaatsen in ons land. Fedasil wenst de gemeente, de vrijwilligers en alle betrokkenen te danken voor de goede samenwerking.