Home

Vaccinatie tegen Covid-19 in de opvangcentra

25/05/2021
De vaccinatiecampagne ging vandaag van start in de opvangcentra voor asielzoekers van Fedasil.

De open opvangcentra voor asielzoekers zijn aan de beurt om gevaccineerd te worden tegen Covid-19.

Op dinsdag 25 mei was het opvangcentrum van Poelkapelle als eerste opvangcentrum van Fedasil aan de beurt om de volwassen asielzoekers te vaccineren.

Zoals voorzien in de vaccinatiestrategie van de gezondheidsautoriteiten, worden de centra van Fedasil en zijn partners (Rode Kruis, Caritas…) beschouwd als ‘collectiviteiten’.

Zoals geldt voor de Belgische bevolking, is de vaccinatie niet verplicht voor asielzoekers, maar het is in het belang van iedereen dat zoveel mogelijk - ook tijdelijke - inwoners van ons land zich laten vaccineren tegen Covid-19. Zodra voldoende mensen zijn gevaccineerd, is de samenleving beschermd.

Fedasil is daarom al enkele weken bezig met een sensibiliserings- en informatiecampagne in verschillende talen om zoveel mogelijk bewoners te bereiken.

De vaccinatie wordt georganiseerd door de medische diensten in de opvangcentra van Fedasil, in samenwerking met de lokale vaccinatiecentra en de bevoegde regionale autoriteiten. De planning voor de vaccinatie in de opvangcentra gebeurt geleidelijk en in functie van de levering van de vaccins.

Johnson & Johnson

Update 26/05/2021 - De gezondheidsautoriteiten stellen vandaag de toediening van Johnson & Johnson in vraag bij bepaalde personen. Fedasil analyseert de impact van deze beslissing op de vaccinatie in de opvangcentra voor asielzoekers.

Er werd gekozen voor het vaccin van Johnson & Johnson. Omdat hiervan maar één dosis nodig is, biedt dit een groot voordeel in de vaccinatie van de asielzoekers aangezien hun verblijf in een opvangcentrum tijdelijk is.

Asielzoekers die in de toekomst in het opvangnetwerk instromen, krijgen later nog de kans om zich te laten vaccineren.

Het personeel van de opvangcentra krijgt een uitnodiging om zich naar een vaccinatiecentrum te begeven, in de buurt van hun woonplaats.

Terzelfdertijd blijft Fedasil strenge preventiemaatregelen hanteren om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.