Home

Twee jaar oorlog in Oekraïne

26/02/2024
Fedasil Oekraïne
Twee jaar na de start van de oorlog in Oekraïne, kregen meer dan 77 000 vluchtelingen tijdelijke bescherming in ons land.

De Belgische autoriteiten werken op verschillende niveaus samen om Oekraïners die hun land zijn ontvlucht zo goed mogelijk op te vangen. Het Nationaal Crisiscentrum publiceerde zonet een overzicht van alle ondernomen acties, twee jaar na de aankomst van de eerste Oekraïense vluchtelingen in ons land.

Sinds 10 maart 2022, heeft de Dienst Vreemdelingenzaken 77 636 attesten van tijdelijke bescherming afgegeven, waarvan 15 343 in de loop van 2023. Nadat we in de eerste weken van het conflict een massale toestroom van mensen moesten beheren, komen er nog steeds elke week tussen de 400 en 450 mensen aan in ons land.

25% van de mensen die naar het registratiecentrum kwamen, gaven aan behoefte te hebben aan een huisvestingsoplossing. Fedasil heeft 18.000 ontheemden uit Oekraïne verwezen naar tijdelijke crisisopvangcentra in samenwerking met de regio's en gemeenten van het land.

Eind 2023 waren er 58 861 personen met tijdelijke bescherming ingeschreven in het rijksregister. 59% van de Oekraïense vluchtelingen verblijven in Vlaanderen, 22% in Brussel en 19% in Wallonië.

Tijdelijke bescherming? De ontheemden uit Oekraïne die in België zijn aangekomen, kunnen zich in België laten registreren om er tijdelijke bescherming en, indien nodig, onderdak te krijgen. Deze personen hoeven geen asiel aan te vragen en worden dus niet opgevangen in het reguliere opvangnetwerk van Fedasil.

De Dienst Vreemdelingenzaken is de federale instantie die instaat voor de registratie van ontheemden. Fedasil zorgt voor de doorverwijzing van personen die dat wensen naar een tijdelijke huisvesting die voorzien is in de Belgische gemeenten. De gemeentebesturen zijn verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen en coördineren van tijdelijke huisvestingen, met inbegrip van huisvestingen die door privépersonen worden aangeboden.