Home

Tijdelijke opvang in Sijsele en Marcinelle

15/04/2020
Fedasil opvang
Twee tijdelijke opvangcentra werden geopend in Sijsele en in Marcinelle (Charleroi).

Fedasil gaat voorlopig door met een verhoging van de opvangcapaciteit om alle asielzoekers onderdak te kunnen bieden en de druk op het netwerk te verminderen.

Afgelopen week kwamen de eerste bewoners toe in het tijdelijke opvangcentrum in Sijsele. Dit opvangcentrum - dat ook tijdens de crisis van 2015/2016 werd gebruikt – kan plaats bieden aan 300 personen en wordt uitgebaat door het Rode Kruis, structurele partner van Fedasil voor de opvang van asielzoekers.

Deze week opende het centrum in Marcinelle (Charleroi) de deuren voor de eerste bewoners. Het centrum heeft een capaciteit van 174 plaatsen en is het eerste centrum dat beheerd zal worden door een privépartner, als antwoord op de overheidsopdracht die eind 2019 gelanceerd werd. Ook tijdens de opvangcrisis in 2015 deed Fedasil een beroep op verschillende privépartners die samen tijdelijk een tiental opvangcentra uitbaatten.

Opvang en coronavirus

De opening van nieuwe opvangcentra gebeurt momenteel in een moeilijke context. Het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus blijft uiteraard onze belangrijkste prioriteit. De nieuwe opvangcentra bieden de mogelijkheid om asielzoekers beter te spreiden over de verschillende centra in het land.

Op dit moment stuurt Fedasil geen nieuwe asielzoekers naar de bestaande centra. Na de eerste dagen opvang in ons aanmeldcentrum (het Klein Kasteeltje in Brussel), vertrekken nieuwe asielzoekers dus naar centra die net zijn opengegaan (momenteel Sijsele en Marcinelle).

Net zoals elk opvangcentrum in België, nemen de nieuwe centra in Sijsele en Marcinelle verregaande maatregelen op het vlak van hygiëne en preventie. Fedasil past zijn instructies en preventiemaatregelen voortdurend aan, zowel voor bewoners als voor het personeel van de opvangstructuur.