Home

Tijdelijke opvang in Bredene

19/10/2022
Fedasil zal opnieuw asielzoekers opvangen in jeugdcentrum De Horizon in Bredene.

Omdat ons land kampt met een gebrek aan opvangplaatsen voor asielzoekers, zal Fedasil vanaf begin november tijdelijk opvang voor verzoekers om internationale bescherming in Bredene voorzien.

Wintermaanden
De opvang gebeurt in de Horizon, een jeugdcentrum dat voornamelijk gebruikt wordt door scholen voor zeeklassen. Het centrum heeft een capaciteit van 260 plaatsen en zal gebruikt worden van begin november 2022 tot maart 2023. Tijdens de asielcrisissen in 2015 en 2019 werd het centrum ook telkens kort gebruikt voor opvang in de wintermaanden.

Momenteel brengt Fedasil alles in gereedheid om in de opvang (bed, bad en brood) te kunnen voorzien. Een team van professionele medewerkers zal 24 uur op 24 instaan voor de sociale en medische begeleiding van de asielzoekers en de goede en veilige gang van zaken in het opvangcentrum.

Het tijdelijke opvangcentrum in Bredene zal, zoals alle centra van Fedasil, open opvangcentra zijn waar verzoekers om internationale bescherming onderdak, voeding, medische en sociale begeleiding krijgen tijdens de behandeling van hun verzoek om internationale bescherming.