Home

Terug naar school

01/09/2021
De grote vakantie is voorbij. Vandaag trekken 6.258 jonge bewoners opnieuw naar school.

In de opvangcentra van Fedasil en zijn partners verblijven 25.000 verzoekers om internationale bescherming. Onder hen zijn ook 6.258 kinderen en jongeren die vandaag terug naar school gaan.

Net zoals alle minderjarigen in België, zijn kinderen die in een opvangcentrum wonen (zowel kinderen uit families als niet-begeleide minderjarigen (NBMV), leerplichtig. Kinderen die nieuw in België toekomen worden binnen 2 maanden ingeschreven in een school in de buurt van het opvangcentrum of hun verblijfplaats. De keuze van de school gebeurt in overleg met de ouders. Ze krijgen uitleg van de schoolbegeleider in het opvangcentrum en vinden informatie over school en de werking van het CLB in hun eigen taal op onze website voor asielzoekers, Fedasil info.

Indien mogelijk gaan de kinderen eerst naar een onthaalklas, waar hun talenkennis en studieniveau getest wordt en ze aangepaste lessen volgen. Nadien volgen ze samen met de andere kinderen les in een gewone klas.

Zo’n 3.466 jongeren volgen dit schooljaar les in het secundair onderwijs. 1.786 kinderen komen terecht in het basisonderwijs en 1.006 leerlingen trekken naar de kleuterschool.

Eerste stappen naar integratie

Schoolgaan biedt de jonge verzoekers een eerste kans om Nederlands of Frans te leren en in contact te komen met leeftijdsgenoten. Naar school gaan is niet enkel belangrijk voor jongeren: het draagt ook bij tot de sociale integratie van hun ouders. Toch kunnen niet alle ouders hun kinderen ondersteunen in hun schoolloopbaan. Na de schooluren kunnen de schoolkinderen daarom rekenen op de steun van tientallen vrijwilligers, die na school huiswerkbegeleiding in de centra geven.