Home

Subsidies voor 26 projecten in 2018

13/04/2018
Ieder jaar financiert Fedasil specifieke projecten inzake de opvang van verzoekers van internationale bescherming en andere opvanggerechtigden.

Fedasil financiert elk jaar verschillende projecten (zowel via eigen fondsen als via Europese fondsen). Voor het jaar 2018 werden 17 nationale projecten weerhouden door het selectiecomité. Bij de toekenning van de projectsubsidies lag de prioriteit van Fedasil bij projecten die de deelname van verzoekers van internationale bescherming aan het maatschappelijk leven versterken en tegemoetkomen aan de specifieke opvangbehoeften van kwetsbare doelgroepen.

Daarnaast ondersteunt Fedasil ook de lancering van 9 Europese projecten gefinancierd door het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) die zullen lopen over een periode van twee jaar (2018-2019). Hier ligt de focus op integratie en kwetsbare doelgroepen. Dit zijn ook prioriteiten voor de staatsecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken.

AMIF geeft financiële steun aan activiteiten ten gunste van verzoekers van internationale bescherming, vluchtelingen en hervestigde personen. Ook bieden zij ondersteuning aan acties rond integratie en terugkeer (vrijwillig en gedwongen). Het AMIF is de opvolger van het EVF (het Europees Vluchtelingenfonds).