Home

Sluiting van het opvangcentrum in Kalmthout

29/04/2021
Doordat de capaciteit van het opvangcentrum niet volledig kan worden benut, sluit het tijdelijke opvangcentrum voor asielzoekers in Kalmthout zijn deuren.

Het opvangcentrum in Kalmthout, dat onderdak vond in een voormalig schoolgebouw, opende zijn deuren in november 2020. Het beheer van het centrum werd toevertrouwd aan de firma G4S Care.

 Aanvankelijk bood het centrum plaats aan 31 personen. De bedoeling was om deze capaciteit in een tweede fase te laten stijgen tot 101 asielzoekers maar het centrum kon nooit deze volle capaciteit bereiken wegens het ontbreken van de vereiste stedenbouwkundige vergunningen.

Zoals voorzien in de overheidsopdracht, zou het centrum 12 maanden open blijven. Na onderling overleg tussen Fedasil en G4S werd echter beslist om het opvangcentrum in Kalmthout te sluiten voor het einde van deze termijn. De 31 bewoners verhuizen naar andere opvangcentra. Het centrum zal op 7 mei definitief sluiten.

Fedasil is de medewerkers van G4S in Kalmthout dankbaar voor hun inzet voor de asielopvang. Fedasil bedankt verder alle betrokkenen die lokaal hebben bijgedragen aan de goede ondersteuning van de bewoners en de integratie van het opvangcentrum in de buurt. Onze dank gaat ook uit naar de scholen die samen met het opvangcentrum hebben gezorgd voor een goede schoolgang van de kinderen.

Samenwerking met de privésector

Net zoals tijdens de asielcrisis in 2015-2016 had de federale regering in 2019 opnieuw beslist om de privésector te betrekken bij de capaciteitsuitbreiding via een overheidsopdracht.

De firma G4S Care nam deel aan de overheidsopdracht en stelde het voormalig schoolgebouw in Kalmthout voor. Het dossier werd begin 2020 goedgekeurd door de federale ministerraad. G4S baat nog twee andere tijdelijke opvangcentra uit, in Etterbeek en Luik.

Het opvangnetwerk van Fedasil en zijn partners telt momenteel ongeveer 28.000 plaatsen, verdeeld over 81 opvangcentra (federale, Rode Kruis en andere partners) en individuele woningen beheerd door de OCMW’s en andere organisaties.