Home

Sluiting Koningsdag

14/11/2023
De diensten van Fedasil, Dienst Vreemdelingenzaken en het CGVS zijn gesloten op woensdag 15 november.

Op 15 november 2023, Koningsdag, zijn het aanmeldcentrum van Fedasil en het registratiecentrum van Dienst Vreemdelingenzaken gesloten. Personen die internationale bescherming (asiel) willen vragen, kunnen die dag hun verzoek niet laten registreren en ook geen opvang vragen. 

Hoofdzetel en regiokantoren

De hoofdzetel van Fedasil (Kartuizersstraat, Brussel), de regiokantoren (Antwerpen en Luik), het Fedasil Infopunt (Brussel) en de andere diensten van DVZ en het CGVS zijn gesloten.  

De opvangcentra blijven uiteraard permanent open.