Home

Samenwerking tussen Fedasil en Enabel

13/02/2018
Fedasil tekende een samenwerkingsakkoord met Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap.

De politieke context is gunstig voor projecten die asiel, migratie en ontwikkelingssamenwerking met elkaar linken. In dit kader ondertekenden Fedasil en het Belgisch ontwikkelingsagentschap (Enabel) op 8 februari een samenwerkingsakkoord.

Dit akkoord vormt de basis voor de samenwerking tussen de twee instellingen. In een volgende fase zullen specifieke akkoorden ondertekend worden op vraag van beide partners: voor het oproepen van Fedasil experten voor Enabel projecten (en omgekeerd), het leggen van contacten met Europese of lokale partners van de andere instelling, etc.

Dankzij deze samenwerking kan Fedasil zijn internationale expertise valoriseren en zich mengen in de debatten over de migratiestromen. Fedasil is de laatste jaren meer en meer actief op het internationale forum, met programma’s voor vrijwillige terugkeer, hervestiging en onze deelname aan EASO-missies.

Jean-Pierre Luxen, directeur-generaal van Fedasil en Carl Michiels, voorzitter van het directiecomité van Enabel ondertekenden het akkoord in het bijzijn van verschillende directieleden van beide instellingen.

Enabel? Sinds 1 januari 2018, is Enabel de nieuwe naam van de Belgische technische Coöperatie (BTC). Zijn missie is het uitvoeren van de Belgische politiek inzake ontwikkelingssamenwerking. https://www.enabel.be