Home

Samenwerking tussen Actiris en Fedasil

15/04/2021
Fedasil work
Fedasil en Actiris ondertekenden een samenwerkingsakkoord om de tewerkstelling van asielzoekers in Brussel te faciliteren.

Fedasil en Actiris hebben op 6 april 2021 een samenwerkingsakkoord ondertekend met als doel om de sociale en professionele integratie van asielzoekers uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, te ondersteunen.

Deze nieuwe samenwerking maakt het mogelijk om de samenwerking en communicatie tussen de twee organisaties te optimaliseren. Asielzoekers zullen tips krijgen over de arbeidsmarkt en de diensten die Actiris aanbiedt. De samenwerking neemt ook de vorm aan van begeleiding gedurende het professionele traject dat de asielzoekers afleggen: inschrijving, vaardigheden identificeren, opleidingen, oriëntaties en ondersteuning bij de zoektocht naar een job.

De asielzoekers die in aanmerking komen, deden minstens vier maanden geleden een verzoek om internationale bescherming en wachten nog op een beslissing van de asielinstanties. Ook zij die een beschermingsstatus kregen (vluchtelingenstatuut of subsidiaire bescherming) vallen onder dit akkoord en deze samenwerking.

Michael Kegels, directeur-generaal van Fedasil:

“Het is voor ons erg belangrijk om de integratie van onze bewoners zo goed mogelijk voor te bereiden. Fedasil beschikte reeds over gelijkaardige akkoorden met de VDAB in Vlaanderen en met Forem in Wallonië. Ik ben enorm tevreden dat nu ook de opvangstructuren in Brussel deze positieve dynamiek kunnen ervaren. Het is een echte meerwaarde voor onze bewoners, maar ook voor de samenleving.”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, zegt:

“Iedereen die hier toekomt heeft competenties. Of mensen nu mogen blijven of niet, die competenties moeten ze kunnen inzetten. Met zomaar zitten wachten op een ja of een nee is niemand gebaat. Wie werkt, draagt bij. Na Vlaanderen en Wallonië, zal Brussel nu ook samenwerken met Fedasil om maximaal in te zetten op jobkansen voor asielzoekers. Informatiedoorstroming tussen Actiris en Fedasil is essentieel om te weten welke jobs openstaan en welke competenties asielzoekers hebben voor die jobs.”

Grégor Chapelle, directeur van Actiris, merkt op:

“Artikel 23 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is de bestaansreden van Actiris. Het is onze missie om voor iedereen het recht op werk te garanderen. Deze samenwerking is dus heel belangrijk voor Actiris omdat ze ons in staat stelt om via een reeks acties, waaronder gezamenlijke infosessies, asielzoekers te bereiken. We zijn erg blij dat we hierdoor competenties en vaardigheden van over de hele wereld kunnen ontvangen en dat we onze expertise ter beschikking kunnen stellen aan de medewerkers van Fedasil.”

Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, vertelt:

“Door de samenwerking tussen Fedasil en Actiris te versterken, wil ik de tewerkstelling van Brusselse asielzoekers vergemakkelijken. We hebben veel jobaanbiedingen in het Brussels Gewest door een gebrek aan kandidaten. Asielzoekers die ingelicht worden over de Brusselse arbeidsmarkt, kunnen zich bijgevolg op deze beroepen focussen en de nodige competenties ontwikkelen. Het vroegtijdig in contact brengen van kandidaat-vluchtelingen met Actiris moet, eenmaal ze een legaal statuut hebben verkregen, een snellere inschakeling op de arbeidsmarkt mogelijk maken.”

 

Het opvangnetwerk van Fedasil telt momenteel 28.000 opvangplaatsen in 81 opvangcentra en individuele woningen (OCMW’s, verenigingen). In de Brusselse regio telt Fedasil ongeveer 2.000 opvangplaatsen, verdeeld over het aanmeldcentrum (Klein Kasteeltje), 7 opvangcentra in tweede fase, 2 opvangcentra voor niet-begeleide minderjarigen (in Neder-over-Heembeek en Sint-Pieters-Woluwe) en bij een tiental OCMW’s. In totaal krijgen er ongeveer 1.300 asielzoekers onderdak.

Recht op werk? In België mogen asielzoekers werken vanaf vier maanden na hun verzoek om internationale bescherming en in afwachting van de beslissing van de asielinstanties. Erkende vluchtelingen mogen ook werken.