Home

Samenwerking met de bouwsector

03/06/2022
Fedasil bouwsector
Fedasil en de bouwsector sloten een samenwerkingscontract om asielzoekers naar jobs in de bouw toe te leiden.

Tewerkstelling van asielzoekers is een politieke prioriteit die ook in de nieuwe doelstellingen van Fedasil is opgenomen. Met de steun van Staatssecretaris voor Asiel en migratie Sammy Mahdi, sluiten Fedasil en de sociale partners van de bouwsector een samenwerkingsakkoord af met het oog op het begeleiden van asielzoekers in de bouw.

De bouwsector komt handen te kort. Er zijn naar schatting zo’n 20.000 nieuwe werkkrachten nodig en wel onmiddellijk. Ook asielzoekers kunnen helpen. Meerdere pilootprojecten met bouwbedrijven in Wallonië, Vlaanderen en Brussel zullen opgestart worden.

Michael Kegels, directeur-generaal van Fedasil: “Uiteraard willen asielzoekers die in onze opvangcentra verblijven, werken! Daarmee versterken ze hun competenties, en dragen ook ze ook hun (bak)steentje bij aan de samenleving. Met Fedasil willen we kansen creëren: deze samenwerking met de bouwsector is daarvan een goed voorbeeld.”

Asielzoekers informeren over de jobmogelijkheden

Asielzoekers zullen op grote schaal geïnformeerd worden over de mogelijkheden om aan de slag te gaan in de bouwsector. Dat zal onder meer gebeuren door de organisatie van jobdagen, bedrijfsbezoeken en infosessies. Mogelijke kandidaten worden gescreend op vlak van motivatie, talenkennis, ervaringen en dergelijke meer. Op basis daarvan kunnen asielzoekers onmiddellijk tewerkgesteld worden of georiënteerd worden naar het juiste beroep. Er wordt waar mogelijk of nodig ook voorzien in opleidingen rond technische vaardigheden, veiligheid, taal of zelfs het behalen van een rijbewijs.

Het samenwerkingsakkoord met de sociale partners bevat ook een ethisch handvest dat moet zorgen voor een correcte en kwaliteitsvolle relatie tussen werkgever en werknemer. Het legt afspraken vast onder meer rond veiligheid op het werk, het respecteren van werkuren, antidiscriminatie en  garandeert dat asielzoekers aan dezelfde arbeidsvoorwaarden worden tewerk gesteld als andere medewerkers in de bouwonderneming.

Voor de nabije toekomst worden ook kaderovereenkomsten met andere sectoren, zoals de horeca of de schoonmaaksector, overwogen. Binnen Fedasil is een nieuwe cel "Toekomstoriëntatie" belast met het opzetten van dit soort arbeidsbemiddelingsprojecten. Het gaat om een logische voortzetting van eerdere overeenkomsten met de regionale arbeidsbureaus (Forem, Actiris, VDAB).